Volume 22 • Issue 1 • 2020

Prelims


Contributors

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Cyfranwyr

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Editorial


Golygyddol: Addysg Gychwynnol i Athrawon a Chenhadaeth Genedlaethol Cymru ar gyfer Addysg

Russell Grigg and Emeritws David Egan

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Editorial: Initial Teacher Education and Wales's National Mission for Education

Russell Grigg and Emeritus David Egan

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Research Articles


Hanes Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Gwersi o'r Gorffennol?

David Egan and Russell Grigg

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Ailffurfio Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Adolygiad Personol o'r Llenyddiaeth

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Atebolrwydd a Diwygio Addysg Gychwynnol i Athrawon: Safbwynt o Dramor

Marilyn Cochran-Smith

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Gwneud Pethau'n Wahanol: Ymateb i 'broblem polisi' Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru

Trevor Mutton and Katharine Burn

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Addysgu y Tu Hwnt i'r Ffiniau: Fframwaith Cysyniadol ac Athroniaeth Ddysgu'r Rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon Arloesol yng Nghymru

Malcolm Thomas , Barry Rees , Gareth Emyr Evans , Nicola Thomas , Clive Williams , Berian Lewis , Daryl Phillips , Allyson Hand , Andrew Davies , Prysor Mason Davies , Susan Chapman , Mike Reed , Manon Lewis and Siân Bowen

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Dylunio Rhaglen Integredig o Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynnydd, Ystyriaethau a Myfyrdodau

Helen Lewis , Alma Harris , Michelle Jones , Neil Lucas and Joanna Thomas

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Newid y Lens: Mapio Datblygiad Ymagweddau Ymchwil mewn Rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA)

Jane Waters and Elaine Sharpling

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Canfyddiadau Rôl Newydd yr Hyrwyddwyr Ymchwil wrth Ddatblygu Partneriaeth AGA Newydd: Heriau a Chyfleoedd i Ysgolion a Phrifysgolion

Gary Beauchamp , Ceri Pugh , Emma Thayer , Thomas Breeze , Judith Kneen , Sharne Watkins and Bethan Rowlands

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Datblygu Athrawon Yfory Gyda'n Gilydd: Partneriaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon CaBan

J. Carl Hughes , Jeremy Griffiths , Sally Bamber , Graham French , Bethan Hulse , Gwyn Jones , Rhys C. Jones , Susan Jones , Gwawr Maelor Williams and Hazel Wordsworth

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Datblygu Hunaniaeth ac Ethos Proffesiynol trwy Ymchwil ac Ymarfer ym maes Addysg Gychwynnol i Athrawon: Dull Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru

Caroline Daly , Jamie James , Catherine Jones , Lisa Taylor , Kelly Wegener and Craig George

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Diwygio AGA ym Mhrifysgol Glasgow: Egwyddorion, Sylfaen Ymchwil a Goblygiadau

Beth Dickson

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

The History of Initial Teacher Education in Wales: Lessons from the Past?

David Egan and Russell Grigg

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Re-forming Initial Teacher Education in Wales: A Personal Review of the Literature

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Accountability and Initial Teacher Education Reform: A Perspective from Abroad

Marilyn Cochran-Smith

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Doing Things Differently: Responding to the 'policy problem' of Teacher Education in Wales

Trevor Mutton and Katharine Burn

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Teach Beyond Boundaries: The Conceptual Framework and Learning Philosophy of an Innovative Initial Teacher Education Programme in Wales

Malcolm Thomas , Barry Rees , Gareth Emyr Evans , Nicola Thomas , Clive Williams , Berian Lewis , Daryl Phillips , Allyson Hand , Siân Bowen , Andrew Davies , Prysor Mason Davies , Susan Chapman , Mike Reed and Manon Lewis

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Designing an Integrated Programme of Initial Teacher Education: Progress, Considerations and Reflections

Helen Lewis , Alma Harris , Michelle Jones , Neil Lucas and Joanna Thomas

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Changing the Lens: Mapping the Development of Research Dispositions in Programmes of Initial Teacher Education (ITE)

Jane Waters and Elaine Sharpling

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Perceptions of the New Role of the Research Champion in Developing a New ITE Partnership: Challenges and Opportunities for Schools and Universities

Gary Beauchamp , Ceri Pugh , Emma Thayer , Thomas Breeze , Judith Kneen , Sharne Watkins and Bethan Rowlands

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Developing Professional Identity and Ethos through Research and Practice in Initial Teacher Education: The USW ITE Partnership Approach

Caroline Daly , Jamie James , Catherine Jones , Lisa Taylor , Kelly Wegener and Craig George

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

ITE Reform at the University of Glasgow: Principles, Research-basis and Implications

Beth Dickson

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Growing Tomorrow's Teachers Together: The CaBan Initial Teacher Education Partnership

J. Carl Hughes , Jeremy Griffiths , Sally Bamber , Graham French , Bethan Hulse , Gwyn Jones , Rhys C. Jones , Susan Jones , Gwawr Maelor Williams and Hazel Wordsworth

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Epilogue


Epilogue: A View from the Schools

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Diweddglo: Safbwynt yr Ysgolion

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Notes


Notes for contributors

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020

Nodiadau i gyfranwyr

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020