Volume 24 • Issue 1 • 2022

Research Articles (Welsh)


‘Mae popeth yn troi o amgylch yr arholiad’: Beth yw canfyddiadau a phrofiadau myfyrwyr ysgol uwchradd o ddysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghymru?

Mirain Rhys and Kevin Smith

2022-05-30 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Colli cynefin – colli ein lle, colli ein cartref, colli ein hunan

Dylan Adams and Gary Beauchamp

2022-05-30 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu yng Nghymru: Archwilio’r Dystiolaeth

Alma Harris, Zoe Elder, Michelle Suzette Jones and Angella Cooze

2022-05-30 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Arweinyddiaeth a Pholisi Addysg / Education Leadership and Policy

Rhagweld cyfraddau dysgu myfyrwyr israddedig mewn darlith: Rôl hunanreolaeth, cymhelliant, ac ymdrech feddyliol

Robin Owen, Anthony Blanchfield and Vicky Gottwald

2022-05-30 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Research Articles (English)


'Everything we do revolves around the exam': What are students’ perceptions and experiences of learning Welsh as a second language in Wales?

Mirain Rhys and Kevin Smith

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

A loss of “cynefin” – losing our place, losing our home, losing our self

Dylan Adams and Gary Beauchamp

2022-05-30 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Schools as Learning Organisations in Wales: A Critical Exploration of the International Evidence Base

Alma Harris, Zoe Elder, Michelle Suzette Jones and Angella Cooze

2022-05-30 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Arweinyddiaeth a Pholisi Addysg / Education Leadership and Policy

Predicting undergraduate students’ learning from a lecture: The role of self-control, motivation, and mental effort

Robin Owen, Anthony Blanchfield and Vicky Gottwald

2022-05-30 Volume 24 • Issue 1 • 2022