Volume 24 • Issue 2 • 2022

Editorial


Golygyddol: Ymchwil addysg yng Nghymru, o Gymru, ac i Gymru

Gary Beauchamp, Tom Crick and Enlli Thomas

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Editorial: Education research in Wales, from Wales, and for Wales

Gary Beauchamp, Enlli Thomas and Tom Crick

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Research Articles (Welsh)


Diffinio Ymgysylltiad Rhieni ag AGA: o berthnasoedd i bartneriaethau

Janet Goodall, Helen Lewis, Zoe Clegg, Annamari Ylonen, Chris Wolfe, Sion Owen, Carl Hughes, Margiad Williams, Delyth Roberts and Ibtihal Ramadan

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Hybu chwarae teg: Mentora Deialogaidd yn rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon CaBan

Luke Jones, Steven Tones, Gethin Foulkes and Rhys C. Jones

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Gweithio tuag at ddiagnosis o alluoedd llythrennedd plant dwyieithog: Rhai ystyriaethau allweddol i athrawon yng Nghymru

Enlli Thomas, Carla Marie Owen, Ffion Hunt, Nia Young, Morgan Dafydd, Lise Fontaine, Michelle Aldridge-Waddon, Kirk Sullivan, Sian Wynn Lloyd-Williams, Gwilym Sion ap Gruffudd and Gareth Caulfield

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Fframwaith ar gyfer ymgysylltiad teuluoedd: Mynd y tu hwnt i Fframwaith Epstein

Janet Goodall

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Arweinyddiaeth a Pholisi Addysg / Education Leadership and Policy

Addysgeg o gymharu â pherfformiad wrth addysgu cerddoriaeth yn y dosbarth cynradd: Gwersi o ‘orffennol defnyddiadwy’ yng Nghymru

Gary Beauchamp and Thomas Breeze

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Research Articles (English)


Defining Parental Engagement in ITE: from relationships to partnerships

Janet Goodall, Helen Lewis, Zoe Clegg, Annamari Ylonen, Chris Wolfe, Sion Owen, Carl Hughes, Margiad Williams, Delyth Roberts and Ibtihal Ramadan

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Levelling the playing field: A Review of Mentoring in the CaBan Initial Teacher Education programme

Luke Jones, Steven Tones, Gethin Foulkes and Rhys C. Jones

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Working towards diagnosing bilingual children's language abilities: issues for teachers in Wales

Enlli Thomas, Carla Marie Owen, Ffion Hunt, Nia Young, Morgan Dafydd, Lise Fontaine, Michelle Aldridge-Waddon, Kirk Sullivan, Sian Wynn Lloyd-Williams, Gwilym Siôn ap Gruffudd and Gareth Caulfield

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

A framework for family engagement : Going beyond the Epstein Framework

Janet Goodall

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Arweinyddiaeth a Pholisi Addysg / Education Leadership and Policy

Pedagogy versus performance in primary classroom music teaching: Lessons from a ‘usable past’ in Wales

Gary Beauchamp and Thomas Breeze

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts