Volume 22 • Issue 1 • 2020

Prelims


Contributors

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • i-xii

Cyfranwyr

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 5P-12P

Editorial


Golygyddol: Addysg Gychwynnol i Athrawon a Chenhadaeth Genedlaethol Cymru ar gyfer Addysg

David Egan and Russell Grigg

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 1-6

Editorial: Initial Teacher Education and Wales's National Mission for Education

David Egan and Russell Grigg

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 1-6

Research Articles (Welsh)


Hanes Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Gwersi o'r Gorffennol?

Russell Grigg and David Egan

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 7-37

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Ailffurfio Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Adolygiad Personol o'r Llenyddiaeth

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 38-60

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Atebolrwydd a Diwygio Addysg Gychwynnol i Athrawon: Safbwynt o Dramor

Marilyn Cochran-Smith

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 61-84

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Gwneud Pethau'n Wahanol: Ymateb i 'broblem polisi' Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru

Trevor Mutton and Katharine Burn

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 85-113

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Addysgu y Tu Hwnt i'r Ffiniau: Fframwaith Cysyniadol ac Athroniaeth Ddysgu'r Rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon Arloesol yng Nghymru

Malcolm Thomas, Barry Rees, Gareth Emyr Evans, Nicola Thomas, Clive Williams, Berian Lewis, Daryl Phillips, Allyson Hand, Siân Bowen, Andrew Davies, Prysor Mason Davies, Susan Chapman, Mike Reed and Manon Lewis

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 114-141

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Dylunio Rhaglen Integredig o Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynnydd, Ystyriaethau a Myfyrdodau

Alma Harris, Michelle Jones, Helen Lewis, Neil Lucas and Joanna Thomas

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 142-164

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Newid y Lens: Mapio Datblygiad Ymagweddau Ymchwil mewn Rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA)

Jane Waters and Elaine Sharpling

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 165-184

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Canfyddiadau Rôl Newydd yr Hyrwyddwyr Ymchwil wrth Ddatblygu Partneriaeth AGA Newydd: Heriau a Chyfleoedd i Ysgolion a Phrifysgolion

Ceri Pugh, Emma Thayer, Thomas Breeze, Gary Beauchamp, Judith Kneen, Sharne Watkins and Bethan Rowlands

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 185-208

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Datblygu Athrawon Yfory Gyda'n Gilydd: Partneriaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon CaBan

Jeremy Griffiths, Sally Bamber, Graham French, Bethan Hulse, Gwyn Jones, Rhys C. Jones, Susan Jones, Gwawr Maelor Williams, Hazel Wordsworth and J. Carl Hughes

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 209-232

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Datblygu Hunaniaeth ac Ethos Proffesiynol trwy Ymchwil ac Ymarfer ym maes Addysg Gychwynnol i Athrawon: Dull Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru

Caroline Daly, Jamie James, Catherine Jones, Lisa Taylor, Kelly Wegener and Craig George

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 233-256

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Diwygio AGA ym Mhrifysgol Glasgow: Egwyddorion, Sylfaen Ymchwil a Goblygiadau

Beth Dickson

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 257-281

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Research Articles (English)


The History of Initial Teacher Education in Wales: Lessons from the Past?

Russell Grigg and David Egan

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 7-36

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Re-forming Initial Teacher Education in Wales: A Personal Review of the Literature

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 38-59

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Accountability and Initial Teacher Education Reform: A Perspective from Abroad

Marilyn Cochran-Smith

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 61-83

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Doing Things Differently: Responding to the 'policy problem' of Teacher Education in Wales

Trevor Mutton and Katharine Burn

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 85-112

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Teach Beyond Boundaries: The Conceptual Framework and Learning Philosophy of an Innovative Initial Teacher Education Programme in Wales

Malcolm Thomas, Barry Rees, Gareth Emyr Evans, Nicola Thomas, Clive Williams, Berian Lewis, Daryl Phillips, Allyson Hand, Siân Bowen, Andrew Davies, Prysor Mason Davies, Susan Chapman, Mike Reed and Manon Lewis

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 114-140

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Designing an Integrated Programme of Initial Teacher Education: Progress, Considerations and Reflections

Alma Harris, Michelle Jones, Helen Lewis, Neil Lucas and Joanna Thomas

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 142-163

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Changing the Lens: Mapping the Development of Research Dispositions in Programmes of Initial Teacher Education (ITE)

Jane Waters and Elaine Sharpling

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 165-183

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Perceptions of the New Role of the Research Champion in Developing a New ITE Partnership: Challenges and Opportunities for Schools and Universities

Ceri Pugh, Emma Thayer, Thomas Breeze, Gary Beauchamp, Judith Kneen, Sharne Watkins and Bethan Rowlands

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 185-207

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Growing Tomorrow's Teachers Together: The CaBan Initial Teacher Education Partnership

Jeremy Griffiths, Sally Bamber, Graham French, Bethan Hulse, Gwyn Jones, Rhys C. Jones, Susan Jones, Gwawr Maelor Williams, Hazel Wordsworth and J. Carl Hughes

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 209-231

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Developing Professional Identity and Ethos through Research and Practice in Initial Teacher Education: The USW ITE Partnership Approach

Caroline Daly, Jamie James, Catherine Jones, Lisa Taylor, Kelly Wegener and Craig George

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 233-255

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

ITE Reform at the University of Glasgow: Principles, Research-basis and Implications

Beth Dickson

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 257-280

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Epilogue


Diweddglo: Safbwynt yr Ysgolion

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 282-304

Epilogue: A View from the Schools

John Furlong

2020-03-01 Volume 22 • Issue 1 • 2020 • 282-303