Volume 25 • Rhifyn 2 • 2023

Editorial


Golygyddol — Rhagweld y “Normal Newydd” Ôl-COVID ar gyfer Addysg yng Nghymru

Enlli Thomas, Tom Crick and Gary Beauchamp

2023-12-14 Volume 25 • Issue 2 • 2023

Editorial — Envisioning the Post-COVID “New Normal” for Education in Wales

Enlli Thomas, Tom Crick and Gary Beauchamp

2023-12-15 Volume 25 • Issue 2 • 2023 • 1-7

Research Articles (Welsh)


Astudiaeth Delphi i nodi strategaethau i liniaru effaith niweidiol COVID-19 ar blant o dan bump oed yng Nghymru

Cathryn Knight, Jacky Tyrie, Tom Crick and Margarida Borras Batalla

2023-12-14 Volume 25 • Issue 2 • 2023

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being

Rhiant-lywodraethwyr ysgol gynradd mewn cymuned ddifreintiedig yn Ne Cymru: sut mae eu profiadau yn cyfrannu at ein dirnadaeth o lywodraethu ysgolion?

Allan Glyndwr Meredith

2023-12-14 Volume 25 • Issue 2 • 2023

Also a part of:

Collection: Arweinyddiaeth a Pholisi Addysg / Education Leadership and Policy

Dewis Iaith Dramor Fodern fel pwnc TGAU – a oes dewis? Y blychau opsiwn a ffactorau eraill

Delyth Jones

2023-12-15 Volume 25 • Issue 2 • 2023 • 71-96

Also a part of:

Collection: Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebiad / Language, Literacy and Communication

'Tu hwnt i fod yn neis’: model ar gyfer cynorthwyo oedolion sy’n dysgu ESOL ac sydd wedi dioddef trawma

Larysa Agbaso and Gabriel John Roberts

2023-12-15 Volume 25 • Issue 2 • 2023

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being

Research Articles (English)


A Delphi Study to identify strategies to mitigate the adverse impact of COVID-19 on children under the age of five in Wales

Cathryn Knight, Jacky Tyrie, Tom Crick and Margarida Borras Batalla

2023-12-15 Volume 25 • Issue 2 • 2023 • 8-35

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being

Primary school parent governors in a deprived south Wales community: how do their experiences contribute to our understanding of school governance?

Allan Glyndwr Meredith

2023-12-15 Volume 25 • Issue 2 • 2023 • 36-62

Also a part of:

Collection: Arweinyddiaeth a Pholisi Addysg / Education Leadership and Policy

Choosing a Modern Foreign Language as a GCSE subject – is there a choice? Option boxes and other factors

Delyth Jones

2023-12-14 Volume 25 • Issue 2 • 2023

Also a part of:

Collection: Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebiad / Language, Literacy and Communication

‘Beyond Being Nice’: A model for supporting adult ESOL learners who have experienced trauma

Larysa Agbaso and Gabriel John Roberts

2023-12-15 Volume 25 • Issue 2 • 2023 • 89-120

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being