Articles

“Everything we do revolves around the exam”: What are students’ perceptions and experiences of learning Welsh as second language in Wales?

Mirain Rhys and Kevin Smith

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022 • Part 1

Schools as Learning Organisations in Wales: A Critical Exploration of the International Evidence Base

Alma Harris , Zoe Elder , Michelle Suzette Jones and Angella Cooze

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022 • Part 1

Predicting undergraduate students’ learning from a lecture: The role of self-control, motivation, and mental effort

Robin Owen , Anthony Blanchfield and Vicky Gottwald

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022 • Part 1

A loss of “cynefin” – losing our place, losing our home, losing our self.

Dylan Adams and Gary Beauchamp

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022 • Part 1

Nodiadau i gyfranwyr

Enlli Thomas , Gary Beauchamp and Tom Crick

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

“Successful Futures” for our “Global Futures”? Implications of the 2022 Curriculum for Teaching and Learning International Languages

Delyth Jones

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Optio i mewn neu optio allan? Sut mae dewis cyfrwng iaith yn cael ei gyflwyno i ddysgwyr Addysg Bellach yng Nghymru a pha ddylanwad mae hyn yn ei gael ar eu dewisiadau?

Laura Beth Davies

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr o sgemâu a lles yng nghwricwlwm y Cyfnod Sylfaen

Alyson Lewis and Amanda Thomas

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Gweithredu Model ABA yn yr Ystafell Ddosbarth mewn ysgol addysg arbennig a gynhelir yng Nghymru

Helena O'Boyle and Marguerite Hoerger

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Golygyddol - Addysg fel cenhadaeth genedlaethol: rôl Cylchgrawn Addysg Cymru

Enlli Thomas , Gary Beauchamp and Tom Crick

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021