Volume 25 • Issue 1 • 2023

Editorial


Golygyddol: Cysyniadu Addysg yng Nghymru trwy Ddiwygio, Hunaniaeth, Iaith a Hanes

Tom Crick, Enlli Thomas and Gary Beauchamp

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Editorial: Conceptualising Education in Wales Through Reform, Identity, Language and History

Tom Crick, Enlli Thomas and Gary Beauchamp

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Research Articles (Welsh)


Sut mae cyflawni’r trydydd gofod? Heriau a chryfderau gwaith partneriaeth i ddarparu Rhaglen TAR hyblyg yng Nghymru

Alison Glover, Sarah Stewart, Angela Thomas and Rachel Thomas

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Archwilio Lluniad Disgyrsiol Hunaniaeth Genedlaethol trwy Greu’r Cwricwlwm i Gymru Newydd

Alys Lowri Roberts

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Tuag at y continwwm iaith: Diffiniadau a goblygiadau ar gyfer cyflwyno'r Gymraeg yn y cwricwlwm newydd i Gymru

Alexander Edwin Lovell

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Pawb i edrych arna’ i! Parhad a newid mewn ffotograffau o ddosbarthiadau ysgol: Portreadau newidiol o addysg a phlentyndod trwy amser

Merris Griffiths

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Research Articles (English)


How do we achieve the third space? The challenges and strengths of partnership working to deliver a flexible PGCE Programme in Wales

Alison Glover, Sarah Stewart, Angela Thomas and Rachel Thomas

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Exploring the Discursive Construction of National Identity Through the Building of the New Curriculum for Wales

Alys Lowri Roberts

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Towards the language continuum: Definitions and implications for Welsh learners in English-medium education

Alexander Edwin Lovell

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Strike a pose! Continuity and change in school class photographs: Shifting representations of education and childhood through time

Merris Griffiths

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts