Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Research Articles (Welsh)


Pawb i edrych arna’ i! Parhad a newid mewn ffotograffau o ddosbarthiadau ysgol: Portreadau newidiol o addysg a phlentyndod trwy amser

Merris Griffiths

2023-07-12 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Addysgeg o gymharu â pherfformiad wrth addysgu cerddoriaeth yn y dosbarth cynradd: Gwersi o ‘orffennol defnyddiadwy’ yng Nghymru

Gary Beauchamp and Thomas Breeze

2022-12-15 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Research Articles (English)


Strike a pose! Continuity and change in school class photographs: Shifting representations of education and childhood through time

Merris Griffiths

2023-07-12 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Pedagogy versus performance in primary classroom music teaching: Lessons from a ‘usable past’ in Wales

Gary Beauchamp and Thomas Breeze

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Reflections on an Action Research Project: Improving Understanding of Art Terminology with a Low-ability Year 8 Class

Hannah Thomas

2017-02-28 Volume 19 • Issue 1 • 2017 • 156-170

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

Art Education in Wales in the Secondary Sector: An Investigation into Current Concerns and a Recent Initiative

Peter Carter

2003-11-30 Volume 12 • Issue 2 • 2003 • 35-48

Also a part of:

Collection: Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts