Y Dyniaethau / Humanities

Research Articles (Welsh)


Colli cynefin – colli ein lle, colli ein cartref, colli ein hunan

Dylan Adams and Gary Beauchamp

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

O. M. Edwards: Ei Ddylanwad ar y Gymraeg mewn Ysgolion

Ann Keane

2018-03-01 Volume 20 • Issue 1 • 2018 • 26-45

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

'Peidiwch ag anghofio am gyfraniad pwysig y dyniaethau!' – “ Arolwg o Farn Darpar Athrawon am y Cwricwlwm Cymreig

Geraint Davies and Sioned Hughes

2016-11-01 Volume 18 • Issue 2 • 2016 • 62-80

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Research Articles (English)


A loss of “cynefin” – losing our place, losing our home, losing our self

Dylan Adams and Gary Beauchamp

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

The 'troublous question of the married women teachers': The Aberdare dismissals of 1908

Sian Rhiannon Williams

2019-03-01 Volume 21 • Issue 1 • 2019 • 4-20

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Educational Trajectories and Different Displays of Masculinity in Post-industrial Wales

Michael R. M. Ward

2018-03-01 Volume 20 • Issue 1 • 2018 • 5-25

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Focus on Practice (Welsh)


Sut y dylem addysgu pobl mewn cymdeithas ddemocrataidd?

Nadene Mackay

2023-04-04 Ffocws ar Ymarfer / Focus on Practice

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

A oes gan athroniaeth rôl mewn ysgolion?

Darius Klibavicius

2023-04-04 Ffocws ar Ymarfer / Focus on Practice

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Focus on Practice (English)


How should we educate people in a democratic society?

Nadene Mackay

2023-04-04 Ffocws ar Ymarfer / Focus on Practice

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Does philosophy have a role in school?

Darius Klibavicius

2023-04-04 Ffocws ar Ymarfer / Focus on Practice

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities