Mathemateg a Rhifogrwydd / Maths and Numeracy

Research Articles (Welsh)


Defnyddio Dull Rhuglder Cyfarwyddiadol i Addysgu Sgiliau Adio mewn Uned Cyfeirio Disgyblion: Astudiaeth Beilot

Kaydee Owen, Richard C. Watkins, Michael Beverley and J. Carl Hughes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 69-100

Also a part of:

Collection: Mathemateg a Rhifogrwydd / Maths and Numeracy

Research Articles (English)


Using an Instructional Fluency Approach to Teach Addition Skills in a Pupil Referral Unit: A Pilot Study

Kaydee Owen, Richard C. Watkins, Michael Beverley and J. Carl Hughes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 67-97

Also a part of:

Collection: Mathemateg a Rhifogrwydd / Maths and Numeracy

Improving Essential Numeracy Skills in Primary Schoolchildren Using a Brief Fluency-building Intervention: A Randomised Control Trial

Michael Beverley, Richard P. Hastings and J. Carl Hughes

2018-03-01 Volume 20 • Issue 1 • 2018 • 114-134

Also a part of:

Collection: Mathemateg a Rhifogrwydd / Maths and Numeracy

Choosing Further Mathematics

Howard Tanner, Sofya Lyakhova and Andrew Neate

2016-11-01 Volume 18 • Issue 2 • 2016 • 23-40

Also a part of:

Collection: Mathemateg a Rhifogrwydd / Maths and Numeracy