Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Research Articles (Welsh)


Archwilio Lluniad Disgyrsiol Hunaniaeth Genedlaethol trwy Greu’r Cwricwlwm i Gymru Newydd

Alys Lowri Roberts

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Colli cynefin – colli ein lle, colli ein cartref, colli ein hunan

Dylan Adams and Gary Beauchamp

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr o sgemâu a lles yng nghwricwlwm y Cyfnod Sylfaen

Alyson Lewis and Amanda Thomas

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

“Dyfodol Llwyddiannus” i’n “Dyfodol Byd-eang?” – Goblygiadau Cwricwlwm 2022 ar addysgu a dysgu ieithoedd rhyngwladol

Delyth Jones

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

'Peidiwch ag anghofio am gyfraniad pwysig y dyniaethau!' – “ Arolwg o Farn Darpar Athrawon am y Cwricwlwm Cymreig

Geraint Davies and Sioned Hughes

2016-11-01 Volume 18 • Issue 2 • 2016 • 62-80

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Research Articles (English)


Exploring the Discursive Construction of National Identity Through the Building of the New Curriculum for Wales

Alys Lowri Roberts

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

A loss of “cynefin” – losing our place, losing our home, losing our self

Dylan Adams and Gary Beauchamp

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Y Dyniaethau / Humanities

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

“Successful Futures” for our “Global Futures”? Implications of the 2022 Curriculum for Teaching and Learning International Languages

Delyth Jones

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Practitioners’ knowledge and understanding of schemas and well-being in the Foundation Phase curriculum

Alyson Lewis and Amanda Thomas

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

A Systematic Approach to Curriculum Reform in Wales

Graham Donaldson

2016-03-01 Volume 18 • Issue 1 • 2016 • 7-20

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

The Foundation Phase in Wales – time to grow up?

Jane Waters

2016-03-01 Volume 18 • Issue 1 • 2016 • 179-198

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales