Volume 23 • Issue 1 • 2021

Prelims


Cyfranwyr

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Contributors

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Editorial


Golygyddol - Addysg fel cenhadaeth genedlaethol: rôl Cylchgrawn Addysg Cymru

Enlli Thomas, Gary Beauchamp and Tom Crick

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Editorial – Education as a national mission: the role of the Wales Journal of Education

Gary Beauchamp, Enlli Thomas and Tom Crick

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Research Articles (Welsh)


Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr o sgemâu a lles yng nghwricwlwm y Cyfnod Sylfaen

Alyson Lewis and Amanda Thomas

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Gweithredu Model ABA yn yr Ystafell Ddosbarth mewn ysgol addysg arbennig a gynhelir yng Nghymru

Helena O'Boyle and Marguerite Hoerger

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being

“Dyfodol Llwyddiannus” i’n “Dyfodol Byd-eang?” – Goblygiadau Cwricwlwm 2022 ar addysgu a dysgu ieithoedd rhyngwladol.

Delyth Jones

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Optio i mewn neu optio allan? Sut mae dewis cyfrwng iaith yn cael ei gyflwyno i ddysgwyr Addysg Bellach yng Nghymru a pha ddylanwad mae hyn yn ei gael ar eu dewisiadau?

Laura Beth Davies

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Research Articles (English)


“Successful Futures” for our “Global Futures”? Implications of the 2022 Curriculum for Teaching and Learning International Languages

Delyth Jones

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Practitioners’ knowledge and understanding of schemas and well-being in the Foundation Phase curriculum

Alyson Lewis and Amanda Thomas

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Implementing a Classroom-Based ABA Model in a maintained special education school in Wales

Helena O'Boyle and Marguerite Hoerger

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being

Opting in or opting out? How is choice of language medium presented to Further Education learners in Wales and what influence does this have on their choices?

Laura Beth Davies

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism