Volume 22 • Issue 2 • 2020

Prelims


Contributors

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • v-vii

Cyfranwyr

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • v-viii

Research Articles (Welsh)


Mentora Athrawon Addysg Gorfforol dan Hyfforddiant yng Nghymru: Gwersi Adolygiad Systematig o'r Llenyddiaeth

Kieran Hodgkin, Sally Bethell, Anna S. Bryant, Steve. M Cooper and Lowri C. Edwards

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 26-52

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Effeithlonrwydd Canolig: Cymharu Mewnbynnau ac Allbynnau yn ôl Iaith y Cyfarwyddyd mewn Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Geraint Johnes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 53-68

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Addasrwydd y ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg at gynhyrchu siaradwyr yr iaith

Ashley Beard

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 1-25

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Defnyddio Dull Rhuglder Cyfarwyddiadol i Addysgu Sgiliau Adio mewn Uned Cyfeirio Disgyblion: Astudiaeth Beilot

Kaydee Owen, Richard C. Watkins, Michael Beverley and J. Carl Hughes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 69-100

Also a part of:

Collection: Mathemateg a Rhifogrwydd / Maths and Numeracy

Research Articles (English)


Mentoring PE Student Teachers in Wales: Lessons from a Systematic Review of the Literature

Kieran Hodgkin, Sally Bethell, Anna S. Bryant, Lowri C. Edwards and Steve M. Cooper

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 26-51

Also a part of:

Collection: Iechyd a Lles / Health And Well Being

Collection: Addysg Gychwynnol i Athrawon / Initial Teacher Education

Medium Efficiency: Comparing Inputs and Outputs by Language of Instruction in Secondary Schools in Wales

Geraint Johnes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 52-66

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

The suitability of Welsh language provision in English-medium schools to produce speakers of the language

Ashley Beard

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 1-25

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Using an Instructional Fluency Approach to Teach Addition Skills in a Pupil Referral Unit: A Pilot Study

Kaydee Owen, Richard C. Watkins, Michael Beverley and J. Carl Hughes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 67-97

Also a part of:

Collection: Mathemateg a Rhifogrwydd / Maths and Numeracy