Research Articles (Welsh)

Hanes Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Gwersi o'r Gorffennol?

Authors: Russell Grigg orcid logo (Y Weinyddiaeth Addysg, Dubai) , David Egan (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

  • Hanes Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Gwersi o'r Gorffennol?

    Research Articles (Welsh)

    Hanes Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Gwersi o'r Gorffennol?

    Authors: ,

Abstract

Mae'r papur hwn yn amlinellu'r cyddestun ar gyfer y diwygiadau cyfredol i addysg gychwynnol i athrawon yng Nghymru Mae'r adran gyntaf yn cyflwyno'r prif ddatblygiadau hanesyddol cyn archwilio tair thema allweddol sy'n parhau i fod yn bwysig iawn heddiw: y sail resymegol a'r cwricwlwm ar gyfer addysg athrawon, natur cydweithredu rhwng ysgolion a phrifysgolion wrth baratoi athrawon, a datblygu ymchwil addysgol o fewn addysg gychwynnol i athrawon, ar lefel partneriaeth prifysgolion ac ysgolion. Y ddadl ganolog yw os yw athrawon i gyfrannu'n llawn at y diwygiadau ehangach sy'n digwydd yn y system addysg yng Nghymru, byddai'n ddoeth iddynt adfyfyrio'n feirniadol ar eu profiadau blaenorol o'r tair thema dan sylw. Daw'r papur hwn i'r casgliad y gallai methiant i wneud hynny olygu na fydd gan ddarparwyr y wybodaeth angenrheidiol, na fyddant yn barod, ac y byddant bob amser yn ymateb i newid yn hytrach na chymryd rôl ragweithiol a phendant wrth ddylanwadu ar ddyfodol addysg yng Nghymru.

How to Cite:

Grigg, R. & Egan, D., (2020) “Hanes Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Gwersi o'r Gorffennol?”, Wales Journal of Education 22(1), 7-37. doi: https://doi.org/10.16922/wje.22.1.2

Downloads:
Download PDF
View PDF

165 Views

60 Downloads

Published on
29 Feb 2020
Peer Reviewed