• Ailffurfio Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Adolygiad Personol o'r Llenyddiaeth

    Research Articles

    Ailffurfio Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Adolygiad Personol o'r Llenyddiaeth

    Author:

Abstract

Mae'r rhifyn arbennig hwn yn canolbwyntio ar y newidiadau i Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) a wnaed yng Nghymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Wrth graidd y dull newydd hwn mae'r haeriad y dylai pob rhaglen AGA yn y dyfodol gael ei chynllunio, ei harwain a'i darparu nid gan brifysgolion yn unig, ond gan brifysgolion mewn cydweithrediad agos ag amryw o ysgolion partner. Ond beth yw'r cyfiawnhad am y newidiadau radical hyn? Pam mae angen dull cydweithredol rhwng prifysgolion ac ysgolion? Mae'r papur hwn, sydd ar ffurf adolygiad personol o'r llenyddiaeth, yn amlinellu'r dystiolaeth ymchwil a ddefnyddiais wrth gyfrannu at y broses ddiwygio. Mae'n ystyried tystiolaeth ar dri mater: rôl ysgolion; rôl prifysgolion; a'r ffyrdd y gallant weithio gyda'i gilydd yn effeithiol.

How to Cite:

Furlong J., (2020) “Ailffurfio Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Adolygiad Personol o'r Llenyddiaeth”, Wales Journal of Education 22(1). doi: https://doi.org/10.16922/wje.22.1.3

26 Views

9 Downloads

Published on
01 Mar 2020
Peer Reviewed