Research Articles (Welsh)

Fframwaith ar gyfer ymgysylltiad teuluoedd: Mynd y tu hwnt i Fframwaith Epstein

Author: Janet Goodall orcid logo (Swansea University)

  • Fframwaith ar gyfer ymgysylltiad teuluoedd: Mynd y tu hwnt i Fframwaith Epstein

    Research Articles (Welsh)

    Fframwaith ar gyfer ymgysylltiad teuluoedd: Mynd y tu hwnt i Fframwaith Epstein

    Author:

Abstract

Mae’r papur hwn yn cynnig fframwaith newydd i ysgolion ei ddefnyddio wrth werthuso a chefnogi eu gwaith yn ymwneud ag ymgysylltiad rhieni. Mae’r papur yn dechrau drwy wneud archwiliad byr o’r cysyniad o ymgysylltiad rhieni ac yn symud ymlaen i archwilio fframwaith Epstein, sef y fframwaith a ddefnyddir amlaf. Cynigiwyd y fframwaith hwn am y tro cyntaf yn y ganrif ddiwethaf, ac mae’r papur yn nodi’r datblygiadau yn ein dealltwriaeth o ymgysylltiad rhieni ers hynny. Daw’r papur i ben drwy gynnig fframwaith newydd i ddisodli’r un a ddefnyddir amlaf ar hyn o bryd. Mae atodiad yn rhoi fersiwn ymarferydd o’r fframwaith i alluogi cynllunio a gwerthuso.

Keywords: ymgysylltiad rhieni, dysgu, perthnasoedd, arweinyddiaeth ysgol

How to Cite:

Goodall, J., (2022) “Fframwaith ar gyfer ymgysylltiad teuluoedd: Mynd y tu hwnt i Fframwaith Epstein”, Wales Journal of Education 24(2). doi: https://doi.org/10.16922/wje.24.2.5cym

Downloads:
Download PDF
View PDF

138 Views

36 Downloads